Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU
2019-03-29 21:03:13

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Înapoi