Prezentare generală

Comuna Chiojdu, cu o suprafaţă totală de 12841 ha are în componenţă 6 sate: Chiojdu, Bîsca Chiojdului, Lera, Poeniţele, Cătiaşu şi Pleşcioara, cu o populatie totală de 3749 persoane.

 

Anual, pe data de 8 septembrie are loc sărbătoarea locală "Târgul Măriilor".

În fiecare zi de miercuri a săptămânii se ţine târg de mărfuri şi animale în spaţiul special amenajat acestui eveniment.

 

Biserici

  • Biserica din Chiojdu - biserică ortodoxă, ridicată la 1844 şi refăcută în 1909, purtând hramul "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena". În prezent, aici slujeşte Preot Alin Vişoi.
  • Biserica din Bîsca Chiojdului - biserică ortodoxă, poartă hramul "Înălţarea Domnului". A fost construită la 1877. În prezent, aici slujeşte Preot Pompiliu Dragomir.
  • Biserica din Lera - biserică ortodoxă, având hramul "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului". A fost construită în 1876. Printre podoabele bisericii se numără şi catapeteasma care a aparţinut Bisericii Sfânta Vineri din Bucureşti, distrusă de comunişti. În prezent, aici slujeşte Preot Cristinel Hărăbor.
  • Biserica Poeniţele - biserică ortodoxă, construită în perioada 1852-1856, poartă hramul "Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril". În prezent, aici slujeşte Preot Daniel Mazâlu.
  • Biserica Cătiaşu - biserică ortodoxă, construită în perioada 1870-1877. Are hramul "Adormirea Maicii Domnului". În prezent, aici slujeşte Preot Ionel Cristea. 

Din punct de vedere religios, în comuna Chiojdu majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi , dar există şi o comunitate adventista cu propriul locaş de cult, precum şi câţiva baptişti, reformaţi şi catolici.

 

Personalităţi

Constantin Giurescu: născut pe 10 august 1875 la Chiojdu. Istoric şi Conferenţiar de istoria modernă a românilor la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, membru activ al Academiei Romane.

 

Şcoli

Şcoala Generală "Constantin Giurescu" Chiojdu, având în subordine şcolile Bîsca Chiojdului, Lera şi Cătiaşu, cu un total de 33 dascăli şi un numar de 319 elevi.
Director: Şugă Elena
Adresa: sat Chiojdu, comuna Chiojdu, judeţul Buzău
Telefon: 0238-599 537
e-mail: scoalachiojdu@yahoo.com

Înapoi