Economia

 

Ramuri agricole

Principalele activităţi agricole sunt creşterea animalelor, exploatarea plantaţiilor de pomi fructiferi, exploatarea lemnului şi prelucrarea primară a acestuia, cultura cerealelor şi servicii de croitorie, fierărie, rotărie, dogărie, rame-geam, frizerie-cuafură, reparaţii încălţăminte, distilerie, transport hipo, confecţii metalice, tâmplărie, zidărie, construcţii de case. Structura forţei de muncă pe medii de ocupare este următoarea: 80% agricultură, 10% mica industrie şi servicii, 3% industrie, 7% neocupată.

 

Resurse agricole

Resurse agricole: 2338 ha păşuni, 1680 ha fâneaţă, 830 ha teren arabil, 200 ha livezi, 7845 ha păduri.

Populaţia şi micile ferme deţin în total următoarele animale şi păsări:

  • 724 bovine
  • 5714 ovine
  • 1295 caprine
  • 1705 porcine
  • 257 cabaline
  • 21697 păsări.
Înapoi