Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni, incepand cu luna august 2019 2019-08-28
40 / 2019 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-07-26
39 / 2019 privind aprobarea implementarii proiectului "Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale" cod SMIS 2014+:122607 2019-07-19
38 / 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul II al anului 2019 2019-07-19
37 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara a Consiliului local Chiojdu, din data de 19 iulie 2019 2019-07-19
36 / 2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Chiojdu, jud. Buzau, prin compartimentul de asistenta sociala, in anul 2019 2019-06-28
35 / 2019 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Chiojdu, in perioada 2018-2023 2019-06-28
34 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de Asistenta sociala organizat la nivelul comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-06-28
33 / 2019 privind desemnarea noului reprezentant legal al comunei Chiojdu, jud. Buzau, in implementarea proiectului "Modernizare drumuri locale comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2019-06-28
32 / 2019 privind desemnarea noului reprezentant legal al comunei Chiojdu, jud. Buzau, in implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2019-06-28
31 / 2019 privind desemnarea noului reprezentant legal al comunei Chiojdu, jud. Buzau, in implementarea proiectului "Construire dispensar uman in comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2019-06-28
30 / 2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii (functii publice si functii contractuale) pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-06-28
29 / 2019 privind alegerea Viceprimarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-06-14
28 / 2019 privind constatarea incetarii mandatului viceprimarului comunei Chiojdu, jud. Buzau, dl. Badea Constantin, inainte de expirarea duratei normale a acestuia 2019-06-14
27 / 2019 privind modificarea HCL nr. 14 / 29.03.2019 a Consiliului local Chiojdu privind initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in propietatea privata a comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-05-13
Înapoi