Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
56 / 2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Sportiva A.S. Chiojdu in anul 2019 2019-10-31
55 / 2019 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Chiojdu este membru asociat 2019-10-31
54 / 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul III al anului 2019 2019-10-31
53 / 2019 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie si perioadei de implementare a proiectului "Modernizare drumuri de interes local comuna Chiojdu, jud. Buzau" finantat prin masura 7.2 in cadrul contractului de finantare nr. C0720RM00011521000258 / 10.11.2016 incheiat intre AFIR si comuna Chiojdu 2019-10-25
52 / 2019 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie si perioadei de implementare a proiectului "Modernizare drumuri de interes local comuna Chiojdu, jud. Buzau" finantat prin masura 7.2 in cadrul contractului de finantare nr. 0720RM00011521000258 / 10.11.2016 incheiat intre AFIR si comuna Chiojdu 2019-10-01
51 / 2019 privind aprobarea Strategiei de tarifare a "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Buzau, in perioada 2014-2020" si mandatarea reprezentantului UAT Chiojdu sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a ADI "Buzau 2008" aprobarea Strategiei de tarifare 2019-10-01
50 / 2019 privind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Chiojdu si a participarii Consiliului local al comunei Chiojdu la cofinantarea "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Buzau, in perioada 2014-2020" 2019-10-01
49 / 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Buzau, in perioada 2014-2020" precum si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 2019-10-01
48 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Chiojdu, jud. Buzau 2019-09-27
47 / 2019 privind completarea HCL nr. 4 / 2019 a Consiliului local Chiojdu, privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau - familia ocupationala "Administratie" 2019-09-27
46 / 2019 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 2019 2019-09-27
45 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 2019 2019-09-27
44 / 2019 privind desemnarea, pentru anul scolar 2019-2020, a reprezentantilor Consiliului local Chiojdu, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Constantin Giurescu" Chiojdu 2019-09-27
43 / 2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-09-27
42 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 2019 2019-08-28
Înapoi