Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2020 privind Aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău 2020-04-30
14 / 2020 privind Aprobarea Strategiei achizițiilor publice a comunei Chiojdu pentru anul 2020 2020-04-30
13 / 2020 privind aprobarea bugetului veniturilor proprii pentru anul 2020 2020-02-28
12 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al comunei Chiojdu, județul Buzău 2020-02-28
11 / 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Chiojdu nr. 54/22.11.2017 privind aprobarea PUZ (Plan Urbanistic Zonal) și Regulamentul local aferent –pentru lucrarea „Amplasare stație mixtă distribuție carburanți(container mobil de benzină/motorină+GPL)” extravilan comuna Chiojdu 2020-02-28
10 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna februarie 2020 2020-02-28
9 / 2020 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău-familia ocupațională “Administrație” 2020-01-31
8 / 2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți 2020-01-31
7 / 2020 privind dezmembrarea imobilului – teren situat in extravilanul Comunei Chiojdu, județul Buzău 2020-01-31
6 / 2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul IV al anului 2019 2020-01-31
5 / 2020 privind stabilirea cotei de conbustibil pentru autoturismul aflat în dotarea Unității Administrativ Teritorială Chiojdu 2020-01-31
4 / 2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Chiojdu, judeţul Buzău , prin compartimentul de asistență socială, in anul 2020 2020-01-31
3 / 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, care vor fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat 2020-01-31
2 / 2020 privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 2020-01-31
1 / 2020 privind Acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local al comunei Chiojdu, a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2019 2020-01-08
Înapoi