HCL 19 / 2020-04

privind Modificarea Hotărârii nr. 55/26.11.2017 a Consiliului Local Chiojdu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL, conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de investiție „Modernizare drumuri locale comuna Chiojdu, județul Buzău”

Fișiere atașate

Înapoi